Recent Posts

2022-02-08

Feedback của khách hàng

Tôi rất hài lòng với các sản phẩm của Tellus, trang thiết bị được đánh giá chuẩn. Vì vậy tôi đã chọn Tellus là Partner hơn 5 năm qua

– Kim kea won

Feedback của khách hàng

Tôi rất hài lòng với các sản phẩm của Tellus, trang thiết bị được đánh giá chuẩn. Vì vậy tôi đã chọn Tellus là Partner hơn 5 năm qua

– Kim kea won

Trending product

Bài Viết Câu chuyện Mitutoyo

Được thực hiện là phải được đo lường
Từ các hạt nano đến các tòa nhà,
đo lường là một công nghệ thiết yếu trong tất cả các lĩnh vực sản xuất trên thế giới.
Mitutoyo là công ty hàng đầu trong ngành đo lường chính xác và là nhà sản xuất toàn diện các dụng cụ đo lường chính xác với hơn 5.500 sản phẩm, đây là con số lớn nhất trong ngành.

Sứ mệnh chính của chúng tôi là hỗ trợ sự phát triển kinh doanh của khách hàng và đóng góp trên toàn cầu vào sự tiến bộ của công nghiệp và công nghệ, được thực hiện bằng cách giải quyết các thách thức về đo lường chính xác và tiếp tục cải tiến và hoàn thiện các công nghệ đo lường chính xác của chúng tôi.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *